stary-dom

zatepľovať tehlové múry?

Mnohokrát sa človek stretne s názorom: “Mám starý dom s 80 cm silnými stenami, ktoré skvele izolujú a nie je potrebné ich zatepľovať”. Tu platí, že podľa súčasnej normy stena z plných tehál s hrúbkou menšou než asi 190 cm už nie je vyhovujúca. Aktuálne platná norma totiž požaduje pre stenu vonkajšiu (ťažkú) hodnotu súčiniteľa prestupu tepla minimálne U = 0,38 W/(m2.K).

To je ale len minimálna požiadavka, normou odporúčaná hodnota je U = 0,25 W/(m2.K). Ak vezmeme do úvahy, že v stene máme tiež nejaké okná, je jasné, že v ich okolí sa nachádza priestor, ktorým sa teplo dostáva von podstatne rýchlejšie ako v spomínaných 80 cm. Takýmto miestam sa hovorí tepelné mosty a pri silných stenách môžu výrazne zvyšovať tepelné straty.

Akékoľvek steny z plných tehál, a vlastne všetky steny z doby spred 30 rokov, je jednoducho nevyhnutné zatepliť. Niekedy sa s podobným tvrdením stretnete v prípade dreveného zrubu. Tu sa argumentuje tým, že takéto zruby sa používajú vo veľmi chladných krajinách ako je Aljaška či Fínsko a musia preto vyhovovať našim klimatickým podmienkam. Avšak nevyhovujú, pretože drevo má tepelnú vodivosť síce len o málo väčšiu ako moderné murovacie materiály, ale z hľadiska tepelnej akumulácie je považované skôr za stavbu “ľahkú” a tu norma požaduje U = 0,3. To v konečnom dôsledku znamená, že stena z masívneho dreva by musela mať hrúbku aspoň 55 cm. Takéto trámy by ste ale asi zháňali veľmi ťažko, pretože väčšinou sa používa pre zruby hrúbka maximálne 20 cm, pričom u  guľatiny to môže byť pokojne o niečo viac.