riasy a plesne na fasáde

Riasy a plesne na zateplení

Výskyt mikroorganizmov na fasáde môže mať dvojaký pôvod a podobné je aj ich vnímanie. Na historických stavbách umocňujú pocit dlhovekosti, avšak pri novostavbách so zatepľovacími systémami (ETICS) je tento jav nechcený a je vnímaný skôr ako estetická vada, ktorá môže…