Sme skupinou skúsených architektov a projektantov. Naše projekty robia vaše bývanie krajším a úspornejším.

slider homepage
2
odstraňovanie konštrukčných vád
návrh opráv poškodených častí domu

odstraňovanie konštrukčných vád

návrh opráv porúch balkónov, porúch obvodového plášťa, porúch atík a skladieb strešného plášťa, iných statických nedostatkov
slider homepage
3
zmeny a modernizácie
nové prvky na zvýšenie komfortu stavby

zmeny a modernizácie

dispozičné zmeny bytov, výmeny celozasklených stien, výmeny a dostavby výťahov, dostavby balkónov, nadstavby, zobytnenie podkrovia

ŠPECIALIZUJEME SA NA PROJEKTY:

znižovania energetickej náročnosti objektov, realizovanej prevažne kontaktným zateplením obvodového plášťa, zvyšovaním tepelného odporu konštrukcií stropov nad nevykurovaným podlažím, doteplením striech, výmenou výplňových konštrukcií

odstraňovania konštrukčných vád

pozostávajúcich predovšetkým z porúch balkónov, porúch obvodového plášta, porúch atík a skladieb strešného plášťa a rôznych iných statických nedostatkov budov.

zmien a modernizácii stavieb

ako sú napríklad dispozičné zmeny, výmeny celozasklených stien, dostavby výťahov, dostavby balkónov, nadstavby, zobytnenia podkroví bytových domov a podobne

Projekty sú spracované v rozsahu vyžadovanom pre uspenie v programoch revitalizácie ako: EBRD SlovSEFF, SPP E-ko Fond, Štátny fond rozvoja bývania. Zhotovujeme projekty na odstránenie systémových porúch bytových domov podľa zákona č. 443/2010 Z.z.o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. V konkrétnych technických riešeniach aplikujeme materiály, výrobky a komplexné systémy,ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu,životnosť a funkčnosť,v súlade s normami STN-EN a certifikáciou technického ústavu TSÚS. Zároveň sledujeme primeranú finančnú náročnosť jednotlivých úprav,tak aby bol dosiahnutý predpoklad návratnosti investícií a zhodnotenia stavby.


POSLEDNE PRIDANÉ PROJEKTY
POSLEDNE PRIDANÉ ČLÁNKY