Máme cit pre konštrukčné detaily aj pre farebný návrh fasády. Na projektoch sa podieľame v zostave

ČLENOVIA ATELIÉRU

michal_vigas

MICHAL VIGAŠ

architekt

návrhy architektonického a stavebného riešenia

vzdelanie a skúsenosti:
FA STU Bratislava (2002)
člen ateliéru (2004)

tel : 0907-419-885

cipka

Ing. Dušan ČIPKA

statik

statika a stavebné konštrukcie

autorizačné osvedčenie:
0609*A*3-1 Statika stavieb
0609*A*4-1 Stavebné konštrukcie
Projektovanie pozemných stavieb

tel : 0903-529-410

kristina_zoldyova

Kristína ZOLDYOVÁ

junior architekt

architektonické a kresličské práce
3D vizualizácie

vzdelanie a skúsenosti:
FA STU Bratislava (2010)
členka ateliéru (2008)

tel : 0904-560-943

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Ing. Ondrej CABAN

tepelná technika

tepelnotechnické posudky, vykurovanie

autorizačné osvedčenie:
2143*I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie,
Vykurovacie a klimatizačné zariadenia,
Plynové zariadenia

tel : 0908-222-177

Vladimír BUBNIAK

elektroinštalácie

projekty elektroinštalácií a bleskozvodov

autorizačné osvedčenie:
3964*A*5-3 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Elektrotechnické zariadenia (silnoprúd)

tel : 0905-499-121

Ján SLAMA

špecialista PO

projekty požiarnej ochrany

odborné osvedčenie:
7*2012

špecialista požiarnej ochrany

tel : 0905-270-547

Ing. Jaroslav Mundier

zdravotechnika

projekty zdravotechniky

odborné osvedčenie:
4585*SP*I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie

4585*SP*I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Vodohospodárske stavby (vodovody a kanalizácie spolu s osadzovaním typizovaných výrobkov – balené ČOV, odlučovače ropných látok)

tel : 0918-478-980