eps

dýcha dom zateplený polystyrénom?

V prvom rade by sa malo začať diskutovať o tom, čo vlastne znamená, keď niekto povie, že dom dýcha. Zdalo by sa, že sa tým označuje výmena vzduchu vo vnútri domu, teda vetranie. Ľudia si spravidla pod “dýchaním” predstavia odvod vlhkosti (vodnej pary) z vnútra domu. Obvykle tiež dodávajú “dom nebude dýchať a bude sa mi tam robiť pleseň”.

Väčšina materiálov používaných pri stavbe domov je pórovitá a cez ne pochopiteľne dochádza k difúzii plynov a vodnej pary. Množstvo pary, ktorá takto prejde von z domu je ale pomerne malé a rozhodne sa nemožno spoliehať na to, že týmto spôsobom udržíme pri bežnej prevádzke vlhkosť v dome na prijateľnej úrovni. Nadbytočnej vlhkosti, oxidu uhličitého a rôznych škodlivín sa jednoducho musíme zbavovať vetraním.

Ak ale steny zateplíte penovým polystyrénom, ktorý má uzavreté póry a oproti murivu relatívne málo prepúšťa vodnú paru, potom skutočne môže vzniknúť problém. Nedôjde síce k nejakému citeľnému vzostupu vlhkosti v dome, ale môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti v stene. To súvisí s tým, že v smere zvnútra smerom von teplota v murive klesá a v určitom mieste potom môže byť teplota taká nízka, že dôjde ku kondenzácii vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu. Táto teplota je rosným bodom, a pre vzduch pri teplote 20 ° C a relatívnej vlhkosti 50% je jeho hodnota približne 9 ° C.

Efekt sa najvýraznejšie prejaví, ak sa použije len tenká vrstva PS na dobre izolujúci stenu. Pokiaľ napríklad “vylepšíme” stenu z 30 cm tvárnic pridaním 6 cm PS, teplota bude na rozhraní PS a tvárnice (pri vonkajších teplotách pod nulou) pod rosným bodom a môže sa stať, že pokiaľ je tvárnica veľmi pórovitá, v priebehu zimy sa tu nakondenzuje značné množstvo vlhkosti. Pri poklese vonkajšej teploty pod – 16 ° C dokonca skondenzovaná vlhkosť zmrzne, čo môže mať za následok poškodenie muriva! Problém je ešte zhorší v miestach tepelných mostov (rohy, špalety okien základová doska).Výraznejšia kondenzácia a silné vlhnutie steny znižuje tepelnoizolačnú schopnosť steny, čo spôsobuje ďalší pokles teploty a ešte väčšie kondenzácie v týchto miestach. Problému s kondenzáciou sa najlepšie vyhnete, keď použijeme silnejšiu vrstvu tepelnej izolácie a menej tepelne izolujúcu stenu. Teplota na rozhraní PS a muriva je potom vysoko nad rosným bodom i pri -12 ° C.

Penový polystyrén je teda v tenkej vrstve “nebezpečným” izolantom.